top of page
Asset 3_0.5x.png

שנת שירות בקיבוצי ומושבי הגליל – מנהיגות בקהילה וחינוך לשינוי חברתי – הרפתקה חדשה בצפון הארץ

הנוער העובד והלומד

גרעין גליל

ניסיון בהדרכת בני נוער וילדים – חובה

יכולות הובלת פרוייקטים וניהול לו"ז עצמאי

מוכנות לחיים בקבוצה

הרשמה

דרושים שינשינים!

הרשמו לימי ההערכה שלנו:

ההדרכה בגרעין גליל

בגרעין גליל תקבלו אחריות על יישוב בגליל – "המשימה שלכם". שם תדריכו את נוער היישוב ותרכזו את המדריכים הצעירים במסגרת קן הנוער העובד והלומד: הדרכה קבוצתית ואישית, הובלת טיולים ומחנות, בבית הספר ובמפגשים יומיומיים. בואו לחנך, להשפיע ולשנות – להיות בוגרים משמעותיים בחייהם של בני נוער רבים.

הנוער
העובד
והלומד

ריכוז והדרכה באחד מקני התנועה ביישובי הגליל.

Asset 14_0.5x.png

ימי הכשרה שבועיים.

Asset 14_0.5x.png

חיי קבוצה בקומונה.

Asset 14_0.5x.png

למידה משותפת בנושאים מגוונים.

Asset 14_0.5x.png

מה כוללת שנת השירות?

bottom of page