top of page

עידו קסטל, הררית - משגב

 

אני עשיתי שנת שירות בגרעין ש'ש של הנוער העובד בזכרון יעקב. במהלך השנה ריכזתי את מוקד הפעילות 'מרחבים' שבפרדס חנה. מרחבים  היה מוקד פעילות שכונתי שעברו בו שתי פעולות  בשבוע על ידי מד"צים בכיתה י' שאותם אני ליוויתי.

בתחילת שנה המוקד היה קטן מאוד וכמעט חסר חניכים. המטרה שלי הייתה ש'מרחבים' יהווה אלטרנטיבה לכל המציאות הקשה שהייתה בשכונה. עם הרבה רצון והשקעה, שלי ושל המד"צים הקבוצות השכונתיות התחילו לגדול ולצמוח. עם הזמן הפעילות החלה להקיף את חיי החניכים. חניכים מופרעים שהכירו רק דרכים אלימות לקבל תשומת לב החלו להשתנות. אפילו הילדים הגדולים של השכונה  התחילו להתעניין במה שקורה במוקד ובסוף השנה החליטו שהם רוצים להפוך למדריכים בשכונה, ויצאה קבוצה של בוגרי כיתות ט' לסמינר ההדרכה!

היום אני יכול להגיד שבמהלך השנה השתנתה השכונה. משכונה בה הילדים היו מסתובבים חסרי מעש ומחפשים צרות לשכונה בה בני הנוער לוקחים אחריות עליה, מדריכים ומנהיגים. בשנה הזו למדתי את הכוח של הדרכה ותנועת נוער. וכמה לבחירה שלי להיות מדריך יש כוח לשנות חיים של אנשים.

bottom of page