top of page

מצטרפים לגרעינים חדשים בשנת השירות הגדולה והמשמעותית בישראל
 

בואו לשלב למידה ביקורתית ועשייה חברתית משמעותית דרך הדרכת בני נוער מכלל החברה הישראלית, ליווי והכשרה אישית וקבוצתית, חיי קבוצה וניהול אורח חיים בוגר ועצמאי.

 

צור קשר

להרשמה, שאלות ופרטים נוספים על המשך התהליך

מידע

 

bottom of page