גרעין חוסן שנת שירות
Artboard 50 copy.png

תנועת הנוער העובד והלומד מפעילה מסלולי שנת שירות מעל 30 שנה, נתמכת ומפוקחת ע"י משרד החינוך, מלווה ע"י רכזים שהוכשרו לתפקידם ומובילה בתחום שמירת החיים והבטיחות.