top of page

יש לך את האפשרות להצטרף לתהליך לקראת חוות ההכשרה – שנת השירות בתנועה, בו תוכל/י להכיר מקרוב מהי חוות ההכשרה ולהגשים חלום - להצטרף לגרעין!

חוות ההכשרה היא המקום להוביל את התנועה, ולשנות את החברה - זה הזמן שלך להוביל!

רוצה לשמוע עוד פרטים על תהליך?

bottom of page